تحقیق و پاورپوینت

تحقیق و پاورپوینت انسانی تحقیق و پاورپوینت مهندسی تحقیق و پاورپوینت پزشکی تحقیق و پاورپوینت درسی تحقیق و پاورپوینت هنر تحقیق و پاورپوینت دانشگاهی تحقیق و پاورپوینت آموزشی تحقیق و پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

تحقیق آماده احكام ديه و توضیح مقادير ديه كامله - 13 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده احكام ديه و توضیح مقادير ديه كامله - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده احكام ديه و توضیح مقادير ديه كامله - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده احكام ديه و توضیح مقادير ديه كامله - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده احكام ديه و توضیح مقادير ديه كامله - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده احكام ديه و توضیح مقادير ديه كامله - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده احكام ديه و توضیح مقادير ديه كامله - 13 برگ وورد قابل ویرایش  احكام ديه   مسأله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده بنيادگرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 36 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بنيادگرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 36 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بنيادگرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 36 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بنيادگرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 36 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بنيادگرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 36 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بنيادگرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 36 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بنيادگرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 36 برگ وورد قابل ویرایش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 20,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده فراز و نشيب هاي بنيادگرايي اسلامي - 24 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده فراز و نشيب هاي بنيادگرايي اسلامي - 24 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده فراز و نشيب هاي بنيادگرايي اسلامي - 24 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده فراز و نشيب هاي بنيادگرايي اسلامي - 24 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده فراز و نشيب هاي بنيادگرايي اسلامي - 24 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده فراز و نشيب هاي بنيادگرايي اسلامي - 24 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده فراز و نشيب هاي بنيادگرايي اسلامي - 24 برگ وورد قابل ویرایش گفتار اول: تحولات بنياد گرايي اسلام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده بنياد گرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 41 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بنياد گرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 41 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بنياد گرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 41 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بنياد گرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 41 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بنياد گرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 41 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بنياد گرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 41 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بنياد گرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي - 41 برگ وورد قابل ویر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان 24,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده امنيت ملی از ديدگاه جمهوری اسلامی ايران بعد از پايان جنگ سرد (دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی) - 36 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده امنيت ملی از ديدگاه جمهوری اسلامی ايران بعد از پايان جنگ سرد (دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی) - 36 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده امنيت ملی از ديدگاه جمهوری اسلامی ايران بعد از پايان جنگ سرد (دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی) - 36 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده امنيت ملی از ديدگاه جمهوری اسلامی ايران بعد از پايان جنگ سرد (دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی) - 36 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده امنيت ملی از ديدگاه جمهوری اسلامی ايران بعد از پايان جنگ سرد (دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی) - 36 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان 24,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده کنفرانس تهران در حمایت از انتفاضه مردم فلسطین - 7 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده کنفرانس تهران در حمایت از انتفاضه مردم فلسطین - 7 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده کنفرانس تهران در حمایت از انتفاضه مردم فلسطین - 7 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده کنفرانس تهران در حمایت از انتفاضه مردم فلسطین - 7 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده کنفرانس تهران در حمایت از انتفاضه مردم فلسطین - 7 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده کنفرانس تهران در حمایت از انتفاضه مردم فلسطین - 7 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده کنفرانس تهران در حمایت از انتفاضه مردم فلسطین - ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده بیکاری - 31 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بیکاری - 31 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بیکاری - 31 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بیکاری - 31 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بیکاری - 31 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بیکاری - 31 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بیکاری - 31 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بیکاری - 31 برگ وورد قابل ویرایش   فهرست مطالب عنوان                 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده مراحل رشد و تربیت کودک - 18 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مراحل رشد و تربیت کودک - 18 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مراحل رشد و تربیت کودک - 18 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مراحل رشد و تربیت کودک - 18 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مراحل رشد و تربیت کودک - 18 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مراحل رشد و تربیت کودک - 18 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مراحل رشد و تربیت کودک - 18 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مراحل رشد و تربیت کودک - 18 برگ وورد قابل ویرایش فهرست مطالب مقدمه. 1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده دعاوي مربوط به چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن - 20 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده دعاوي مربوط به چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن - 20 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دعاوي مربوط به چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن - 20 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دعاوي مربوط به چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن - 20 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دعاوي مربوط به چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن - 20 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دعاوي مربوط به چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن - 20 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دعاوي مربوط به چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده اركان تشكيل دهنده جرم اعمال رخنه و كلاهبرداري - 62 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اركان تشكيل دهنده جرم اعمال رخنه و كلاهبرداري - 62 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اركان تشكيل دهنده جرم اعمال رخنه و كلاهبرداري - 62 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اركان تشكيل دهنده جرم اعمال رخنه و كلاهبرداري - 62 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اركان تشكيل دهنده جرم اعمال رخنه و كلاهبرداري - 62 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اركان تشكيل دهنده جرم اعمال رخنه و كلاهبرداري - 62 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اركان تشكيل دهنده جرم اعمال رخنه و كلاهبرداري - ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان 24,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده نتایج و پیامدهای حمله غزان به خراسان - 23 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده نتایج و پیامدهای حمله غزان به خراسان - 23 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نتایج و پیامدهای حمله غزان به خراسان - 23 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نتایج و پیامدهای حمله غزان به خراسان - 23 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نتایج و پیامدهای حمله غزان به خراسان - 23 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نتایج و پیامدهای حمله غزان به خراسان - 23 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نتایج و پیامدهای حمله غزان به خراسان - 23 برگ وورد قابل ویرایش نتایج سیاسی 1- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده اوضاع خراسان از اسارت سنجر تا مرگ او - 23 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اوضاع خراسان از اسارت سنجر تا مرگ او - 23 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اوضاع خراسان از اسارت سنجر تا مرگ او - 23 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اوضاع خراسان از اسارت سنجر تا مرگ او - 23 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اوضاع خراسان از اسارت سنجر تا مرگ او - 23 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اوضاع خراسان از اسارت سنجر تا مرگ او - 23 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اوضاع خراسان از اسارت سنجر تا مرگ او - 23 برگ وورد قابل ویرایش غزها و ویرانی خ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده ساختار مجلس چهارم شوراي ملي - 52 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده ساختار مجلس چهارم شوراي ملي  - 52 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ساختار مجلس چهارم شوراي ملي  - 52 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ساختار مجلس چهارم شوراي ملي  - 52 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ساختار مجلس چهارم شوراي ملي  - 52 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ساختار مجلس چهارم شوراي ملي  - 52 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ساختار مجلس چهارم شوراي ملي  - 52 برگ وورد قابل ویرایش - نظام‌ نامه‌ داخلي& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان 24,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده تغذيه در عصر عباسي - 114 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تغذيه در عصر عباسي - 114 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تغذيه در عصر عباسي - 114 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تغذيه در عصر عباسي - 114 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تغذيه در عصر عباسي - 114 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تغذيه در عصر عباسي - 114 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تغذيه در عصر عباسي - 114 صفحه وورد قابل ویرایش ادويه و خوشبوكننده‌ها: بازير و توابل (ادويه) فرآورده‌هاي گياهي خشك شده‌اي كه به غذا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 40,000 تومان 32,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده تاثیر روش های تامین مالی بر روی ارزش شرکت ها - 14 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تاثیر روش های تامین مالی بر روی ارزش شرکت ها - 14 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تاثیر روش های تامین مالی بر روی ارزش شرکت ها - 14 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تاثیر روش های تامین مالی بر روی ارزش شرکت ها - 14 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تاثیر روش های تامین مالی بر روی ارزش شرکت ها - 14 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تاثیر روش های تامین مالی بر روی ارزش شرکت ها - 14 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تاثیر روش های تامین مالی بر روی ارزش شرکت ها - 1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری - 3 برگ وورد

پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری - 3 برگ وورد پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری - 3 برگ وورد پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری - 3 برگ وورد پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری - 3 برگ وورد پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری - 3 برگ وورد پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری - 3 برگ وورد پرسشنامه ارزیابی محیط یادگیری (DREEM) توسط راف و همکاران(1997) تدوین گردیده است. اين پرسشنامه داراي دو قسمت است. قسمت اول شامل سؤالات مربوط به مشخصات فردی و زمينه­اي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده بررسي کلي قوميت و قوميت گرايي در ايران - 8 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي کلي قوميت و قوميت گرايي در ايران - 8 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي کلي قوميت و قوميت گرايي در ايران - 8 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي کلي قوميت و قوميت گرايي در ايران - 8 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي کلي قوميت و قوميت گرايي در ايران - 8 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي کلي قوميت و قوميت گرايي در ايران - 8 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي کلي قوميت و قوميت گرايي در ايران - 8 صفحه وورد قابل ویرایش   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده انواع ارتباطات از نظر جهتي كه پيام در سطوح سازماني طي مي كند - 8 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده انواع ارتباطات از نظر جهتي كه پيام در سطوح سازماني طي مي كند - 8 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده انواع ارتباطات از نظر جهتي كه پيام در سطوح سازماني طي مي كند - 8 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده انواع ارتباطات از نظر جهتي كه پيام در سطوح سازماني طي مي كند - 8 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده انواع ارتباطات از نظر جهتي كه پيام در سطوح سازماني طي مي كند - 8 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده انواع ارتباطات از نظر جهتي كه پيام در سطوح سازماني طي مي كند - 8 صفحه وورد قابل وی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده زندگینامه سعدی - 11 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده زندگینامه سعدی - 11 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده زندگینامه سعدی - 11 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده زندگینامه سعدی - 11 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده زندگینامه سعدی - 11 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده زندگینامه سعدی - 11 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده زندگینامه سعدی - 11 صفحه وورد قابل ویرایش «الشیخ الامام المحقق ملک الکلام افصح المتکلمین ابو محمد مشرف الدین ( شرف الدین ) مصلح بن عبدالله بن مشرف السعدی ال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 9,000 تومان 10% تخفیف

تحقیق آماده ويژگي هاي معشوق در اشعار شهريار - 9 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده ويژگي هاي معشوق در اشعار شهريار - 9 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ويژگي هاي معشوق در اشعار شهريار  تحقیق آماده ويژگي هاي معشوق در اشعار شهريار  تحقیق آماده ويژگي هاي معشوق در اشعار شهريار  تحقیق آماده ويژگي هاي معشوق در اشعار شهريار  تحقیق آماده ويژگي هاي معشوق در اشعار شهريار  تحقیق آماده ويژگي هاي معشوق در اشعار شهريار  مقدمه استاد سيد محمد حسين بهجت تبريزي (شهريار) در سال ۱۲۸۵ هجري شمس در سال ۱۲۸۵ هجر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده مکان های مقدس موجود در سو و شون - 11 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مکان های مقدس موجود در سو و شون - 11 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مکان های مقدس موجود در سو و شون تحقیق آماده مکان های مقدس موجود در سو و شون تحقیق آماده مکان های مقدس موجود در سو و شون تحقیق آماده مکان های مقدس موجود در سو و شون تحقیق آماده مکان های مقدس موجود در سو و شون مهم‌ترين مكان‌هايي كه در اين رمان به گونه‌اي با آيين‌هاي مذهبي نسبت مي‌يابند از اين قرارند: 1ـ باباكوهي 2ـ هفت تن 3ـ شاه چراغ 4ـ كوه مرتاض‌ع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده كلاهبرداري -19 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده كلاهبرداري  -19 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده كلاهبرداري  -19 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده كلاهبرداري  -19 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده كلاهبرداري  -19 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده كلاهبرداري  -19 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده كلاهبرداري  -19 صفحه وورد قابل ویرایش سابقه تاريخي جرم پديده اي است انساني اجتماعي. انسان در هر جامعه به اقتضاي انگيزه هاي رواني خود ، مرتكب جرمي مي شود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

مقاله علمی مقایسه اخلاق عرفانی نزد عطار و مولوی - 13 صفحه وورد قابل ویرایش

مقاله علمی مقایسه اخلاق عرفانی نزد عطار و مولوی - 13 صفحه وورد قابل ویرایش مقاله علمی مقایسه اخلاق عرفانی نزد عطار و مولوی - 13 صفحه وورد قابل ویرایش مقاله علمی مقایسه اخلاق عرفانی نزد عطار و مولوی - 13 صفحه وورد قابل ویرایش مقاله علمی مقایسه اخلاق عرفانی نزد عطار و مولوی - 13 صفحه وورد قابل ویرایش مقاله علمی مقایسه اخلاق عرفانی نزد عطار و مولوی - 13 صفحه وورد قابل ویرایش مقاله علمی مقایسه اخلاق عرفانی نزد عطار و مولوی - 13 صفحه وورد قابل ویرایش چکیده   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده نقد جامعه شناختي سووشون - 5 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده نقد جامعه شناختي سووشون - 5 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نقد جامعه شناختي سووشون - 5 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نقد جامعه شناختي سووشون - 5 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نقد جامعه شناختي سووشون - 5 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نقد جامعه شناختي سووشون - 5 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نقد جامعه شناختي سووشون - 5 صفحه وورد قابل ویرایش   ميراث روايي فرهنگ ما عملاً محدود به انواع قصه است. در همه‌ي گونه‌ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت پياده‌سازي ‌سيستم‌هاي ERP - پنجاه ودو اسلاید

پاورپوینت پياده‌سازي ‌سيستم‌هاي ERP - پنجاه  ودو  اسلاید پاورپوینت پياده‌سازي ‌سيستم‌هاي ERP پاورپوینت پياده‌سازي ‌سيستم‌هاي ERP پاورپوینت پياده‌سازي ‌سيستم‌هاي ERP پاورپوینت پياده‌سازي ‌سيستم‌هاي ERP •نواحي بحراني: فرآيندهايي كه موفقيت سازمان در انجام اين فرآيندها است. • •نواحي خاكستري: اين نقاط داراي تكثر مسئوليتها بوده و گلوگاههاي فرآيندي سازمان مي باشند. • پاورپو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت حسابداری تورمی افزایش در سطح عمومی قیمت ها - 40 اسلاید

پاورپوینت حسابداری تورمی افزایش در سطح عمومی قیمت ها -  40 اسلاید پاورپوینت حسابداری تورمی افزایش در سطح عمومی قیمت ها پاورپوینت حسابداری تورمی افزایش در سطح عمومی قیمت ها پاورپوینت حسابداری تورمی افزایش در سطح عمومی قیمت ها پاورپوینت حسابداری تورمی افزایش در سطح عمومی قیمت ها پاورپوینت حسابداری تورمی افزایش در سطح عمومی قیمت ها پاورپوینت حسابداری تورمی افزایش در سطح عمومی قیمت ها     بنیامین فرانکلین معتقد است که دو واقعیت گریز ناپ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت حداكثر سازي سود - 58 اسلاید

پاورپوینت حداكثر سازي سود - 58 اسلاید پاورپوینت حداكثر سازي سود پاورپوینت حداكثر سازي سود پاورپوینت حداكثر سازي سود پاورپوینت حداكثر سازي سود پاورپوینت حداكثر سازي سود n حداكثر سازي سود n مشكلات n ويژگي هاي عرضه و تقاضا n ايستاي مقايسه اي ¨ با استفاده از شرايط مرتبه اول ¨ به كمك جبر n بازيابي پاورپوینت حداكثر سازي سود پاورپوینت حداكثر سازي سود n سود اقتصادي ¨ تفاضل بين دريافتي بنگاه، R و هزينه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استاندارد حسابداري صورتهاي مالي تلفيقي - 31اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداري صورتهاي مالي تلفيقي - 31اسلاید پاورپوینت صورتهاي مالي تلفيقي  پاورپوینت صورتهاي مالي تلفيقي  پاورپوینت صورتهاي مالي تلفيقي  پاورپوینت صورتهاي مالي تلفيقي  پاورپوینت صورتهاي مالي تلفيقي  مباني نظري تهيه صورتهاي مالي تلفيقي پيشينه تهيه صورتهاي مالي تلفيقي انگلستان سال 1920 ميلادي- تهيه اولين ترازنامه تلفيقي در شرکت نابل Nobel سال 1929 ميلادي- الزامي شدن تهيه صورتهاي مالي توسط بورس اوراق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استاندارد حسابداري قرارداد حسابرسي - 15 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداري قرارداد حسابرسي - 15 اسلاید پاورپوینت قرارداد حسابرسي پاورپوینت قرارداد حسابرسي پاورپوینت قرارداد حسابرسي پاورپوینت قرارداد حسابرسي پاورپوینت قرارداد حسابرسي •كليات   •اهداف قرارداد حسابرسي عبارت است از : • كاهش يا حذف هر گونه سوءتفاهم با صاحبكار. • مدرك و تاييدي براي انتخاب حسابرس. • مشخص شدن هدف و دامنه كار حسابرسي. • مشخص شدن مسئوليتهاي حسابرس نسبت به صاحبكار و     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استاندارد حسابداري تکالیف اداری و عمومی مستخدمین دولت - 57 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداري  تکالیف اداری و عمومی مستخدمین دولت - 57 اسلاید پاورپوینت    تکالیف اداری و عمومی مستخدمین دولت پاورپوینت    تکالیف اداری و عمومی مستخدمین دولت پاورپوینت    تکالیف اداری و عمومی مستخدمین دولت پاورپوینت    تکالیف اداری و عمومی مستخدمین دولت پاورپوینت    تکالیف اداری و عمومی مستخدمین دولت nفصل چهارم ــ ساير مقررات nهيأت ها موظفند موارد اتهام را شخصاً و به صورت كتبي به كارمند ابلاغ و ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت خصوصيات انسان در قرآن :نقاط ضعف و قدرت وتاثيرآن در مديريت اسلامي - 50 اسلاید

پاورپوینت خصوصيات انسان در قرآن :نقاط ضعف و قدرت وتاثيرآن در مديريت اسلامي - 50 اسلاید پاورپوینت خصوصيات انسان در قرآن :نقاط ضعف و قدرت وتاثيرآن در مديريت اسلامي پاورپوینت خصوصيات انسان در قرآن :نقاط ضعف و قدرت وتاثيرآن در مديريت اسلامي پاورپوینت خصوصيات انسان در قرآن :نقاط ضعف و قدرت وتاثيرآن در مديريت اسلامي پاورپوینت خصوصيات انسان در قرآن :نقاط ضعف و قدرت وتاثيرآن در مديريت اسلامي پاورپوینت خصوصيات انسان در قرآن :نقاط ضعف و قدرت وتاثيرآن در مديريت اسلامي خدا،انسان و جها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري - 33 اسلای

پاورپوینت کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري - 33 اسلای پاورپوینت کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري پاورپوینت کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري پاورپوینت کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري پاورپوینت کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري پاورپوینت کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري — اهداف کارگاه § اطلاع رساني مؤثر در زمينه مقررات راجع به تخلفات اداري § آشنا ساختن کارمندان با حقوق قانوني ايش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مديريت واردات در مقررات WTO - سی و سه اسلاید

پاورپوینت  مديريت واردات در مقررات WTO - سی و سه اسلاید پاورپوینت  مديريت واردات در مقررات WTO پاورپوینت  مديريت واردات در مقررات WTO پاورپوینت  مديريت واردات در مقررات WTO پاورپوینت  مديريت واردات در مقررات WTO پاورپوینت  مديريت واردات در مقررات WTO Øمواردي از استثنائات در اصول که امکان مدیریت واردات را به ما می دهند   -حفظ منافع امنيتي اساسي/ اخلاق عمومي - -حفظ حيات يا سلامت انسان و حيوان و گياه/حف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدل توليد علم ديني - 60 اسلاید

پاورپوینت مدل توليد علم ديني - 60 اسلاید پاورپوینت مدل توليد علم ديني پاورپوینت مدل توليد علم ديني پاورپوینت مدل توليد علم ديني پاورپوینت مدل توليد علم ديني پاورپوینت مدل توليد علم ديني v مقدمه v معرفي عناصر مدل (سلسله نظام معرفتي) v سلسله نظام ‌ هاي معرفتي مطرح در جهان v مراجع • تعريف پارادايم v پارادايم يا چارچوب مرجع يا الگوي مفهومي مشتمل است بر مفروضات كلي نظري، مفاهيم و روش ‌ ها و فنون كاربردِ آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت جعل اسناد و راههاي مقابله با آن - 106اسلاید

پاورپوینت جعل اسناد و راههاي مقابله با آن - 106اسلاید پاورپوینت جعل اسناد و راههاي مقابله با آن پاورپوینت جعل اسناد و راههاي مقابله با آن پاورپوینت جعل اسناد و راههاي مقابله با آن پاورپوینت جعل اسناد و راههاي مقابله با آن پاورپوینت جعل اسناد و راههاي مقابله با آن nتعريف سند nدرمعناى لغوى: nسند را همان تكيه گاه، آنچه پشت به آن دهند و يا هر چيزى كه بتوان به آن استناد جست و قابل اعتماد باشد، گويند. nدر فرهنگ ادارى : nبه طور كلى، سند، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 20,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت به خاک افتادن - 15 اسلاید

پاورپوینت به خاک افتادن - 15 اسلاید پاورپوینت به خاک افتادن پاورپوینت به خاک افتادن پاورپوینت به خاک افتادن پاورپوینت به خاک افتادن پاورپوینت به خاک افتادن آنچه اين تحقيق را بيشتر شگفت انگيز مي كنداين ايست كه: پيشاني خود را بهتر است روي شن بگذاريد. هيجانی تر وقتي مي شود كه:بهترين روش براي گذاشتن پيشاني روي زمين اين است كه شما رو به سمت مركز زمين قرار گرفته باشيد. چون تخليه سيگنال هاي الكتريكي در اين وضعيت موثرتر و بهتر است. پا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تکامل کودک سالم – سن مدرسه - 55 اسلاید

پاورپوینت تکامل کودک سالم – سن مدرسه  - 55 اسلاید پاورپوینت تکامل کودک سالم – سن مدرسه پاورپوینت تکامل کودک سالم – سن مدرسه پاورپوینت تکامل کودک سالم – سن مدرسه پاورپوینت تکامل کودک سالم – سن مدرسه پاورپوینت تکامل کودک سالم – سن مدرسه • دوران مدرسه •سالم ترین دوره زندگی •حرکت از دایره تنگ خانواده به سوی همسالان وبزرگسالان مدرسه •تغییرات جسمی وفیزیولوژیک •پی ریزی نقش های دوران ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت نقش ورزش در بهبود سازمان - 37اسلاید

پاورپوینت نقش ورزش در بهبود سازمان - 37اسلاید پاورپوینت نقش ورزش در بهبود سازمان پاورپوینت نقش ورزش در بهبود سازمان پاورپوینت نقش ورزش در بهبود سازمان پاورپوینت نقش ورزش در بهبود سازمان   تعریف ورزش : ورزش به فعالیتها یا مهارتهای عادی جسمانی گفته می شود که بر پایه یک رشته قوانین مورد توافق همگان و با اهداف تفریحی یا برای مسابقه ، نشاط شخصی ، دستیابی به ورزیدگی ، مهارت جویی یا مجموعه ای از این اهداف انجام می گیرد.     تفری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان - 21اسلاید

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان - 21اسلاید پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان روابط کارعبارت است ازچگونگی تنظیم روابط کارگرو کارفرما و یا روابط ک ــ ارکنان و مدیری ــ ت و بات ـ وجه به ای ــ ن که روابط اززمان ورود اف ــ راد به سازمان تا جدا شدن و حتی بعد از جدا شدن آنها از سازم ــ ان م ــ ورد توجه است .   تا قبل از انقلاب ص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت سوال و جواب هایی درباره تعلیم و تربیت - 99 اسلاید

پاورپوینت سوال و جواب هایی درباره تعلیم و تربیت - 99 اسلاید پاورپوینت سوال و جواب هایی درباره تعلیم و تربیت  پاورپوینت سوال و جواب هایی درباره تعلیم و تربیت  پاورپوینت سوال و جواب هایی درباره تعلیم و تربیت  پاورپوینت سوال و جواب هایی درباره تعلیم و تربیت  پاورپوینت سوال و جواب هایی درباره تعلیم و تربیت  66- نظم و نظام را تعريف کنيد . ( ويژگي هاي نظام تعليم و تربيت) b چند مداد کودک و بزرگ را به تربيت قد در کنار يکديگر چيده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 20,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت سلامت روان - 21اسلاید

پاورپوینت سلامت روان - 21اسلاید پاورپوینت سلامت روان پاورپوینت سلامت روان پاورپوینت سلامت روان پاورپوینت سلامت روان پاورپوینت سلامت روان } سلامت روان چیست؟ } سلامت دو نوع تعریف دارد :طبق تعریف منفی،سلامت عبارت از فقدان بیماری وطبق تعریف مثبت ،سلامت با ارتقاء( promotion )بهداشت مرتبط میشود .حتی در افراد سالم سلامت سطوح مختلفی دارد . } بهداشت روان چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است . } بعد مثبت بهداشت روان که ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ساختار و عملکرد خانواده - 37 اسلاید

پاورپوینت ساختار و عملکرد خانواده - 37 اسلاید پاورپوینت ساختار و عملکرد خانواده پاورپوینت ساختار و عملکرد خانواده پاورپوینت ساختار و عملکرد خانواده پاورپوینت ساختار و عملکرد خانواده پاورپوینت ساختار و عملکرد خانواده n اهداف ویژه   n ابعاد ساختار خانواده را نام برده و هر یک را توضیح دهد n منظور از نقش و واژه های مربوط به آن را بیان نماید. n نقش های رسمی و غیررسمی اعضای خانواده را توضیح دهد n الگوهای ارتباطی موثر و غیرموثر در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی - 279 اسلاید

پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی - 279 اسلاید پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی nتفاوت تفکر عقل‌گرایان با تفکر تجربی: در تفکر عقل‌گرایان روش قیاسی مبنا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان 24,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت خود آگاهی - 17 اسلاید

پاورپوینت خود آگاهی - 17 اسلاید پاورپوینت خود آگاهی پاورپوینت خود آگاهی پاورپوینت خود آگاهی پاورپوینت خود آگاهی پاورپوینت خود آگاهی اهداف برنامه بهورزان عزیز شما باید در پایان این جلسه بتوانید: §نگاه مجددی به خود انداخته ووبرخی از اجزائ وجودی خود رادقیق تر بشناسید . §مفهوم پذیرش خود وپذیرش دیگری را درک کرده باشید. §یک خود پایی مقدماتی را در خود ایجاد کرده باشید. §مفهوم گروه وساختارگروه رادر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت جريان‏شناسى فرهنگى - 24 اسلاید

پاورپوینت جريان‏شناسى فرهنگى - 24 اسلاید پاورپوینت جريان‏شناسى فرهنگى پاورپوینت جريان‏شناسى فرهنگى پاورپوینت جريان‏شناسى فرهنگى پاورپوینت جريان‏شناسى فرهنگى پاورپوینت جريان‏شناسى فرهنگى — جريان - منشأ و پيدايش‏پاورپوینت جريان‏شناسى فرهنگى — بسترهاى رشد جريان‏ — مبدأ و مقصد — ميزان تاثير گذارى در حوزه‏هاى معرفت، اخلاق، سياست، فرهنگ، اقتصاد و... — گستره و محدوديت‏پاورپوینت جريان&rl ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(10):