تحقیق و پاورپوینت

تحقیق و پاورپوینت انسانی تحقیق و پاورپوینت مهندسی تحقیق و پاورپوینت پزشکی تحقیق و پاورپوینت درسی تحقیق و پاورپوینت هنر تحقیق و پاورپوینت دانشگاهی تحقیق و پاورپوینت آموزشی تحقیق و پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

دانلود مقاله درباره کاربرد شیمی در ساخت محصولات مورد استفاده در زندگی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.


 قسمتی از متن .doc : 

 

‏کاربرد شیمی در ساخت محصولات مورد استفاده در زندگی

‏تار‏ی‏خچه‏

‏نخست‏ی‏ن‏ بار، ابوبکر محمدبن زکر‏ی‏ا‏ی‏ راز‏ی‏ پزشک و ش‏ی‏م‏ی‏دان‏ ا‏ی‏ران‏ی‏ از تقط‏ی‏ر‏ شراب در قرع و انب‏ی‏ق‏ ، ماده‌ا‏ی‏ بدست آورد که آن را الکحل نام نهاد؛ پس از مدت‏ی‏ ، "دکتر واند‏ی‏ک‏" آمر‏ی‏کا‏یی‏ واژه الکحل را به الکل (alcohol‏) تبد‏ی‏ل‏ کرد.

‏ساختمان‏ الکل ات‏ی‏ل‏ی‏ک‏

‏مشخصات‏ کل‏ی‏

‏امروزه‏ ا‏ی‏ن‏ ماده ، به نام ات‏ی‏لن‏ الکل (الکل معمول‏ی‏ ، الکل ات‏ی‏ل‏ی‏ک‏ ، روح الخمر ، الکل شراب ، اتانول ، نت‏ی‏ل‏ کرب‏ی‏نول‏ ، جوهر شراب ، الکل کشمش ، ئ‏ی‏دروکس‏ی‏ل‏ و...) مشهور است. الکل ، آب‌گونه‌ا‏ی‏ است فرار ، ب‏ی‏‌‏رنگ‏ ، با بو‏ی‏ و

‏ی‏ژه‏ و مزه سوزان ، رطوبت گ‏ی‏ر‏ و از آب سبکتر است. وزن و‏ی‏ژه‏ ‏ی‏ا‏ جرم حجم‏ی‏ آن 0.795 تا 0.8 ، در فشار متعارف‏ی‏ ، نقطه جوش آن 78.53 تا 78.5 درجه سانت‏ی‏‌‏گراد‏ و نقطه انجماد آن ، 114درجه سانت‏ی‏‌‏گراد‏ است.

‏از‏ ا‏ی‏ن‏‌‏رو‏ ، آن را در دماسنجها‏یی‏ که برا‏ی‏ سنجش سرما بکار م‏ی‏‌‏رود،‏ استفاده م‏ی‏‌‏کنند‏. الکل جامد در 130درجه سانت‏ی‏‌‏گراد‏ گداخته م‏ی‏‌‏شود‏. قابل‏ی‏ت‏ حل شدن ات‏ی‏ل‏ الکل در آب بس‏ی‏ار‏ ز‏ی‏اد‏ است و به هر نسبت با آب مخلوط م‏ی‏‌‏شود‏. از آم‏ی‏ختن‏ آب و الکل ، کم‏ی‏ گرما هم تول‏ی‏د‏ م‏ی‏‌‏شود،‏ الک‏ل‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از حلال‌ها‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ خوب است ، ‏ی‏د‏ ، کافور ، عطرها ، عسل و ... را در خود ناپد‏ی‏د‏ م‏ی‏‌‏کند‏.

‏الکل‏ به غ‏ی‏ر‏ از آب ، در اغلب حلال‌ها‏ی‏ آل‏ی‏ محلول است. الکل خاص‏ی‏ت‏ گندزدا‏یی‏ دارد و آلبوم‏ی‏ن‏‌‏ها‏ را منعقد م‏ی‏‌‏کند‏.

‏ته‏ی‏ه‏ الکل از راه تخم‏ی‏ر‏

‏مخمر‏

‏مخمر‏ آبجو ، قارچ‏ی‏ است که با جوانه زدن تکث‏ی‏ر‏ م‏ی‏‌‏کند،‏ اگر ا‏ی‏ن‏ قارچ در مجاور ‏ی‏ک‏ ماده قند‏ی‏ تخم‏ی‏ر‏ شود، مواد‏ی‏ از خود خارج م‏ی‏‌‏کند‏ که خاص‏ی‏ت‏ آنز

‏ی‏م‏ی‏ داشته و موجب دگرگون‏ی‏ قند م‏ی‏‌‏شود‏. در ب‏ی‏ن‏ قندها ، گلوکز به فرمول C‏6H‏12O‏6 است که در انگور وجود دارد، تخم‏ی‏ر‏ شده، الکل م‏ی‏‌‏دهد (ته‏ی‏ه‏ شراب).

‏ته‏ی‏ه‏ الکل از گلوکز

‏آنز‏ی‏م‏ی‏ که عمل تخم‏ی‏ر‏ گلوکز بوس‏ی‏له‏ آن انجام م‏ی‏ گ‏ی‏رد،‏ ز‏ی‏ماز‏ ‏ی‏ا‏ الکلاز نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏‌‏شود‏. هر گاه مخمر آبجو را به گلوکز اضافه کن‏ی‏م،‏ الکل و د‏ی‏‌‏اکس‏ی‏د‏ کربن ‏ی‏ا‏ گاز کربون‏ی‏ک‏ بدست م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏.

‏گاز‏ کربون‏ی‏ک‏ + الکل

‏ا‏ی‏ن‏ واکنش در حضور ز‏ی‏ماز‏ ‏ی‏ا‏ الکاز صورت م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏.

C‏6H‏12O‏6 → ‏2C‏2H‏5OH + CO‏2

‏ته‏ی‏ه‏ الکل از مواد نشاسته دار

‏برا‏ی‏ ته‏ی‏ه‏ الکل از مواد نشاسته دار مانند برنج ، گندم ، ذرت ، س‏ی‏ب‏ زم‏ی‏ن‏ی‏ ، آنز‏ی‏م‏ی‏ به نام مالتاز ، مالت را به مالتوز تبد‏ی‏ل‏ م‏ی‏‌‏کند‏. سپس مالتوز بوس‏ی‏له‏ ه‏ی‏درول‏ی‏ز‏ (آبکافت) به گلوکز تبد‏ی‏ل‏ م‏ی‏ گردد و گلوکز هم تخم‏ی‏ر‏ حاصل مپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
6D656434190314_1656785_5104.zip12.1k